DANIŞMANLIK

Kentsel Sürdürülebilirlik

İklim değişikliğinin hem kaynağı, hem mağduru, hem de çözümü şehirler!

İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planı

Düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dayanıklı bir gelecek hedefi olan belediyelere yol haritalarını belirlemelerinde destek oluyoruz. Doğayla barışık kentler için ekosistem ve doğa temelli çözümleri mutlaka değerlendiriyoruz. Bu sayede sadece karbon salımlarını azaltmayı değil, dirençli ve uyumlu şehirler yaratmayı hedefliyoruz.

Tüm proje boyunca Belediye içerisinde kurulan bir çalışma ekibi ile birlikte çalışıyoruz. Azaltım ve uyum eylemlerinizi tasarlarken, sorunlarınızı dinliyoruz, yerel birikimlerinizi ve önceliklerinizi önemsiyoruz.

Yerel iklim eylemleri ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz konularda kapasite gelişimi ve eğitim desteği veriyoruz.

Metot

 • Binalarda enerji kullanımı, ulaşım, sanayi ve ürün kullanımı, atık / atıksu yönetimi, tarım ve hayvancılık sektörlerini kapsayan sera gazı emisyon envanterinin oluşturulması
 • Mevcut durum analizi
 • Hedeflerin belirlenmesi
 • Senaryo analizi ve projeksiyonlar
 • Azaltım ve uyum eylemlerinin belirlenmesi
 • Uygulama planın oluşturulması
 • İzleme stratejisinin geliştirilmesi
 • Kurumsal kapasite geliştirme ve eğitimler

 

Faydalar

 • Ulusal iklim değişikliği mücadelesine katkı
 • Yasal mevzuata uyum ve hazırlık
 • İtibarlı ve sorumlu şehirler
 • İklime dirençli şehirler
 • İzlenebilir / somut hedefler
 • Uluslararası iş birliği fırsatları ve fonlara erişim

Endüstriyel Sürdürülebilirlik

Temiz Üretim ve Kaynak Verimliliği

Üretim süreçleri, küresel kaynaklar üzerinde baskısını artırırken, giderek artan maliyetler hem üreticiyi hem de tüketiciyi zorlamakta.
Temiz üretim ve kaynak verimliliği (eko-verimlilik) uygulamaları kapsamında tesisinizin / şirketinizin rekabetçiliğini arttıracak çözümleri birlikte belirliyoruz. Çevreci uygulamalarla sektörel deneyimlerimizi birleştirerek tesisinize özgü iyileştirme alanlarını tespit ediyoruz.

Metot

 • İyileştirme potansiyeli bulunan proseslerin ve kaynak akışlarının (malzeme, atık, enerji) tespiti (hotspot analizi)
 • Verimli üretim ve işletme süreçleri için temiz üretim uygulamalarının belirlenmesi
 • Önerilen uygulamaların çevresel, teknik ve finansal etkilerinin değerlendirilmesi
 • İzleme stratejisi ve eğitimlerle temiz üretim yaklaşımının sürdürülebilirliğinin sağlanması

 

Faydalar

 • Kaynak tüketiminin azaltılması
 • Üretim maliyetinin düşmesi ile rekabetçiliğin artması
 • Mevcut ve gelişen yasal düzenlemelere uyum
 • Ürün ayak izinin düşürülmesi
 • Karbon salımının azaltılması

Üretimde değerlendirilemeyen yan ürünlerin ya da yönetilmesi gereken atıkların başkaları için değerli bir hammadde olabileceğini biliyor muydunuz?

Endüstriyel Simbiyoz

Endüstriyel simbiyoz yaklaşımı ile atık, yan ürünler, su ve atık ısının değişimi ile karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurulması ve altyapı, insan kaynağı, lojistik alanlarında ortak çözümler geliştirilmesi için çalışıyoruz. Bölgesel veya sektörel endüstriyel simbiyoz olanaklarının belirlenmesi ile döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz.

Metot

 • Saha ziyareti ve etütler
 • Sinerji havuzunun oluşturulması
 • Sinerji çalıştayları ve eğitimler düzenlenmesi
 • Olanakların seçilmesi ve çevresel, teknik ve finansal analizler yapılması
 • Endüstriyel simbiyoz olanaklarına ilişkin ne yapılması?

Faydalar

 • Atıktan değer yaratılarak gelir sağlanması ve atık yönetimi maliyetlerinin düşürülmesi
 • Rekabetçiliğin arttırılması
 • Çevre dostu üretime geçiş
 • Mevcut ve gelişen yasal düzenlemelere uyum
 • Yeşil OSB hedeflerine katkı